กฐินธรรมชัย 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี วัดพระธรรมกายบอสตัน

Loading Events
brochure-8.5inx11in-trifold-outside

กฐินธรรมชัย 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี วัดพระธรรมกายบอสตัน

กำหนดการ พิธีทอดกฐินสามัคคี บรมจักรพรรดิ์ มหาสมบัติ
ณ วัดพระธรรมกายบอสตัน วัน อาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559
ภาคเช้า  ปฏิบัติธรรม และ พิธีตักบาตร
9.30 น. พระครูวิยันธรชาญชัย ปิยวาจโก ถึงศูนย์กลางพิธี
    -บูชาพระ / นำนั่ง สมาธิ
10.00 น. พระวิเทศธรรมาภรณ์ และคณะสงฆ์ ถึงศูนย์กลางพิธี
10.30 น. จุดเทียนธูป/ถวายพานธูปเทียนแพ/พิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ /อาราธนาศีล 5
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ /ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร/ถวายพรพระ
พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ บริเวณหน้าวัดพระธรรมกาย บอสตัน
11.00 น. พิธีตักบาตร เทโวโรหะณะ
11.15 น. คณะสงฆ์ฉันเพล และสาธุชนร่วมกันรับประทานอาหาร
ภาคบ่าย พิธีทอดกฐินสามัคคี พิธีถวายไทยธรรม
12.45 น. ตั้งริ้วขบวนกองกฐินสามัคคี
12.50 น. พระวิเทศธรรมาภรณ์  และคณะสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี
13.00 น. ริ้วขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
14.00 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
ปธ.กฐินกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคี บรมจักรพรรดิ์ มหาสมบัติ
   -พิธีกรกล่าวเชิญ ประธานกฐินถวาย ผ้ากฐิน บรมจักรพรรดิ์ มหาสมบัติ แด่เจ้าอาวาส
   -พระวิเทศธรรมาภรณ์ ตั้งพัด กล่าวคำเผดียงสงฆ์
   -พระสมุฆ์สิทธิพันธ์ ตั้งพัด กล่าวคำอปโลกน์กฐิน
   -ปธ.กฐินถวายปัจจัยกองกฐินสามัคคี
   -คณะประธานจักรพรรดิ์ น้อมถวายผ้าไตร อานิสงส์บริวาร
พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม
   -คณะเจ้าภาพถวายไทยธรรม แก่คณะสงฆ์
   -สาธุชนถวายปัจจัย ร่วมบุญกองกฐินสามัคคีแก่คณะสงฆ์
14.45 น. ประธานกฐินปี2559กล่าวเปิดใจ (5-10 นาที)
พระวิเทศธรรมาภรณ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ,คณะสงฆ์ให้พร
พระสมุห์สิทธิพันธ์เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายบอสตัน กล่าวขอบคุณ
15.20 น. ประธานกฐินวัดพระธรรมกายบอสตันปี 2560ปวารณาเป็นประธานกฐิน
15.30 น. เสร็จพิธีทอดกฐิน   จับฉลากของที่ระลึกให้กับเจ้าภาพสาธุชน รับของที่ระลึก
ฉบับร่างครั้งที่ 3

Date

October 23

Share this Event

REGISTER FOR THIS EVENT